Podziękowanie

W imieniu uczniów, nauczycieli i swoim własnym bardzo dziękuję wszystkim RODZICOM, którzy pomogli w organizacji tegorocznego Święta Pieczonego Ziemniaka.

Dyrektor szkoły – Iwona Duszyńska