PODSUMOWANIE EFEKTÓW POMOCY DLA PATRYKA

PODSUMOWANIE EFEKTÓW POMOCY DLA PATRYKA

– ORGANIZOWANEJ PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ WE WRZEŚNICY

Szanowni Państwo – Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej we Wrześnicy oraz Darczyńcy i Uczestnicy Festynu Charytatywnego
“Dzięki, że pomagasz” (08.06.2019 r.)

Pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowania i głęboką wdzięczność dla Państwa za zaangażowanie w przeprowadzone przez naszą szkołę działania mające na celu zebranie pieniędzy na leczenie i rehabilitację 4-letniego Patryka. Jestem pod ogromnym wrażeniem Państwa życzliwości i ofiarności, która jest wspaniałym dowodem na ludzką solidarność w obliczu choroby.

Działania, podczas których zbieraliśmy pieniądze na leczenie i rehabilitację Patryka:

  • Kwesta (nauczyciele + szkolny wolontariat) pod Kościołem pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Słupsku: 8.022, 14 zł
  • Utarg z festynu „Dzięki, że pomagasz”: 60.023,96 zł
  • Pieniądze przekazane przez darczyńców po festynie: 900,00 zł
  • Wpłaty Rodziców z akcji „Datek za kwiatek” w dniu zakończenia roku szkolnego: 1.027,70 zł

Łącznie, dzięki staraniom Szkoły Podstawowej we Wrześnicy zebrano na leczenie i rehabilitację Patryka – 69.973,80 zł

Powyższą kwotę wpłacono na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację Patryka.

Z wyrazami szacunku
Iwona Duszyńska – Dyrektor szkoły