PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Uroczyste pasowanie na czytelnika miało miejsce w październiku, który jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki i korzystać z ich mądrości. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz „Wyprawki Czytelnicze” przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii    „Mała książka- wielki człowiek”. W ich skład weszła książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „ Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Kampania społeczna Instytutu Książki podkreśla szczególną rolę i wartość czytania międzypokoleniowego. Uczniowie poznali następnie pomieszczenie biblioteki i czytelni oraz po raz pierwszy wypożyczyli książki.

« z 2 »