PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to wspaniała okazja, aby uczniowie klasy pierwszej zostali wprowadzeni w poczet czytelników naszej szkoły. Zanim złożyli przyrzeczenie, zapoznali się z regulaminem biblioteki. Pierwszoklasiści przyrzekli, że będą szanować książki, korzystać z ich mądrości oraz wypełniać obowiązki czytelnika. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz Wyprawki Czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka- wielki człowiek”. W ich skład weszła książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Kampania społeczna Instytutu Książki podkreśla szczególną rolę i wartość czytania międzypokoleniowego. Po części oficjalnej dzieci wzięły udział w zabawach czytelniczych.