Otwarcie ORLIKA

W imieniu dyrekcji szkoły składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości otwarcia ORLIKA: nauczycielom, uczniom i pracownikom SP i Gimnazjum, Pani Agnieszce Szczepaniec – sołtys Wrześnicy, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, rodzicom SP i Gimnazjum oraz niezawodnej Radzie Rodziców SP pod przewodnictwem Pani Anny Wnuk. Ponadto składamy podziękowania Panu L. Szach – sołtysowi Warszkowa za życzliwość i okazaną pomoc. Dziękujemy!