Olimpiada Matematyczno-Logiczna

W roku szkolnym 2011/2012 odbędzie się II Ogólnopolska Olimpiada Logiczno – Matematyczna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół  ponadgimnazjalnych.

Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Chętni do udziału w I etapie Olimpiady będą mogli rejestrować się od 5.09.2011 r. w serwisie:
www.olimpiadamatematyczna.pl.

Szczegółowe informacje nt. Organizacji i przebiegu znajdują się w Programie II Ogólnopolskiej Olimpiady Logiczno – Matematycznej oraz na stronie internetowej: www.olimpiadamatematyczna.pl