Ogłoszenie

Informuję, że w dniach 5-19 marca Szkoła Podstawowa we Wrześnicy prowadzi rekrutację uczniów do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

  • Karty zgłoszeń (dla dzieci z obwodu szkoły) i wniosków o przyjęcie (dla dzieci spoza obwodu szkoły) są dostępne w sekretariacie szkoły, przedszkolu EKOLUDKI oraz do pobrania na stronie internetowej szkoły.

  • Zgłoszenie/wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka osobiście w sekretariacie szkoły, do 19 marca 2020 r. do godz. 15.00. Podczas zapisu dziecka należy okazać dokument z nr pesel dziecka.

Iwona Duszyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrześnicy

Karta zgłoszeniowa (pdf 463 KB)

Wniosek o przyjęcie (spoza obwodu) (pdf 470 KB)

Potwierdzenie woli (pdf 21,2 MB)