Obchody Dnia Praw Dziecka

W czwartek – 20 listopada – uczniowie klasy II na jednej ze swoich lekcji, rozmawiali o prawach dziecka i jego potrzebach – nie tylko tych, związanych z nauką. Dyskutowali, jak z tych praw korzystać, do kogo zwrócić się o pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów. Tworzyli mapę Praw Dziecka i wspólnie przygotowali klasową gazetkę „Mam prawo do …”.Zajęcia związane były z obchodzonym po raz pierwszy w PolsceOgólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Obchody Dnia Praw Dziecka