Nowa Rada Rodziców

Na zebraniu rodziców, 13 września, zostali wybrani członkowie Rady Rodziców naszej szkoły:

  • klasa 0 – Danuta Jabłońska
  • klasa I – Ksenia Motykowska
  • klasa II – Sylwia Sikora
  • klasa III – Monika Szczepanek
  • klasa IV – Małgorzata Złotkowska
  • klasa V – Joanna Płonka
  • klasa VI – Anna Wnuk