„Naukowe spotkanie nad Słupią”- wycieczka do Słupska

„Naukowe spotkanie nad Słupią”- wycieczka do Słupska
10 grudnia 2013r. uczniowie klas 4 – 6 wyjechali na wycieczkę do Centrum Edukacyjnego Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” w Słupsku. Wyprawa miała na celi poznanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych Parku Krajobrazowego „ Dolina Słupi”. Spotkanie z przyrodnikiem zajmującym się edukacją ekologiczną zostało podzielone na dwie części : teoretyczną oraz praktyczną (terenową). Prowadząca zajęcia w bardzo przystępny i ciekawy sposób opowiadała o historii parku, formach ochrony przyrody, zasobach gatunkowych przyrody ożywionej, atrakcjach turystycznych oraz pracy badawczej jaką prowadzą przyrodnicy na terenie parku krajobrazowego. Zarówno opiekunowie jak i uczniowie byli pod wrażeniem prezentacji parku.
Prowadząca zajęcia została nagrodzona za swój trud mądrymi pytaniami ze strony uczniów. W drugiej krótszej części tej ciekawej „lekcji” wybraliśmy się w górę rzeki  do Zamkowego Młyna mijając po drodze Basztę Czarownic oraz obserwując  pływające po wodzie kaczki krzyżówki  i mewy srebrzyste.Wzorowa naukowa postawa uczniów podczas zajęć spowodowała, że  zostaliśmy zaproszeni  do udziału w wiosennych zajęciach które miałyby się odbyć w terenie.