Nasi uczniowie na Święcie książki w Żukowie

W dniu 25 maja 2015 roku Biblioteka Publiczna Gminy Sławno zorganizowała I Żukowskie Święto Książki pod hasłem: „Czytanie książek może powodować inteligencję”. Na stoiskach tematycznych można było poznać historię książki od powstania papieru do jej druku i oprawy.

Najpierw można było spróbować własnych sił i zdolności na tabliczkach woskowych, znanych już w XV w p. n. e. Tabliczki z drewna pokryte były na jednej stronie warstwą wosku pisarskiego, po którym pisało się rylcem.
Każdy mógł też własnoręcznie wykonać kartkę papieru czerpanego ze specjalnie przygotowanej masy. Następnie można było własnoręcznie, za pomocą gęsiego pióra i tuszu spisać własne myśli.
Uczniowie obejrzeli też drzeworyty i pieczęcie. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się replika prasy Gutenberga, za pomocą której wykonywano znacznie szybsze powielanie tekstu.
Ciekawostkę stanowiły starodruki. Można było dotknąć i przeczytać fragmenty tekstów z początku XVII wieku. Z kolei zaprezentowana dokumentacja konserwatorska pozwalała na wyobrażenie sobie ogromu pracy wkładanej w przywrócenie świetności dawnych ksiąg.
Można było zapoznać się też z pracą zecera i introligatora – zawodów praktycznie już dziś mało popularnych i zapomnianych, jednakże uprawianych przez kilkadziesiąt osób w Polsce.
Była to niezwykle pouczająca lekcja historii, która mamy nadzieję, spowoduje większy szacunek do książek i dbanie o ich dobry stan.

Nasi uczniowie na Święcie książki w Żukowie