Nasi uczniowie na ścieżce przyrodniczej

W dniach 21-22.09.2016 r. uczniowie  z klas IV-VI szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Zielonej Szkole pod Bocianim Gniazdem. W trakcie zajęć uczniowie poznawali gatunki drzew i krzewów rosnących na ścieżce przyrodniczej. Przysłuchiwali się także śpiewom ptaków, szukali tropów i obserwowali różne zbiorowiska roślinne, które są chętnie odwiedzane przez zwierzęta. W leśnej chatce obejrzeli wypchanych przedstawicieli rodzimej fauny leśnej i posłuchali krótkiej opowieści o pracy leśników.
Uczestnictwo w takiej formie kształcenia biologicznego umożliwiło uczniom bezpośredni kontakt z roślinami i zwierzętami w ich naturalnym środowisku, a także dostarczyło informacji dotyczących wpływu działalności człowieka na przyrodę. Sami uczniowie uznali  zajęcia na łonie natury za cenne i atrakcyjne.