Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Sławno 2.0

Gmina Sławno uzyskała wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, dotyczący wsparcia organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” otrzymały następujące szkoły podstawowe z terenu Gminy Sławno:

  • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Warszkowie – kwota dofinansowania 4000,00 zł; wkład własny 1000,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł;
  • Szkoła Podstawowa we Wrześnicy – kwota dofinansowania 4000,00 zł; wkład własny 1000,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 5000,00 zł.

Łączna wartość otrzymanego przez Gminę Sławno w 2023 roku dofinansowania wynosi 11 000,00 zł, a całkowity koszt zadania to 13 750,00 zł.

Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

/Informacja ze strony UG w Sławnie/