NARODOWE CZYTANIE „WESELA” STANISŁAWA WYSPIAŃSKEGO

Nasi uczniowie i nauczyciele po raz kolejny włączyli się do społecznej akcji „Narodowe Czytanie” propagującej znajomość literatury narodowej. W tym roku wspólnie przeczytaliśmy fragmenty dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Młodzież naszej szkoły zaprezentowała to dzieło w języku polskim, niemieckim i angielskim. Pani Dyrektor Iwona Duszyńska przygotowała fragment w języku francuskim, a nasz gość honorowy – pan Mikołaj Bachuryński – w języku rosyjskim. Klimat krakowskiego wesela oddały specjalne plansze, na tle których można było sobie zrobić zdjęcie.