NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

« z 23 »

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

WYRÓŻNIENIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE:

 1. Dyplom „WZOROWY UCZEŃ”, świadectwo ukończenia Gimnazjum z wyróżnieniem oraz nagroda książkowa:
 • Natalia Pietrzyk
 • Damian Bielak
 • Patrycja Pachuta
 1. NAGRODA WÓJTA GMINY SŁAWNO DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA GIMNAZJUM W GMINIE SŁAWNO:
 • Natalia Pietrzyk
 1. Dyplom „WZOROWY UCZEŃ”, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz nagroda książkowa:
 • Natalia Krajewska
 1. LISTY GRATULACYJNE DLA RODZICÓW W/W WZOROWYCH ABSOLWENTÓW

WYRÓŻNIENIA, PODZIĘKOWANIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY :

 1. Grawerton „NAJLEPSZY SPORTOWIEC ABSOLWENT”: Antoni Jabłoński
 2. PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwentów za całokształt działań artystycznych:
 • Amelia Kowal
 • Amelia Brzezińska
 1. PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwentów za trzyletnią, aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim:
 • Julia Małoszyc
 • Oskar Borowiec
 1. PODZIĘKOWANIE – grawerton – dla absolwentów za trzyletnią, aktywną pracę w wolontariacie:
 • Patrycja Pachuta
 • Zuzanna Olszak
 • Amelia Brzezińska
 • Filip Ryszka
 • Karolina Ellward
 • Amelia Kowal
 • Wiktoria Trawińska
 • Amelia Duda
 • Julia Małoszyc
 • Klaudia Sikora
 • Antoni Jabłoński
 • Damian Bielak
 • Natalia Krajewska
 • Aleksander Dudziński
 • Paulina Oliwa
 • Marcel Gutowski
 • Kewin Sandomierski
 • Igor Żerman
 • Nikola Borowska

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW KLAS I – VII:

 1. Dyplom „WZOROWY UCZEŃ” oraz nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów:
 • Klasa I: Kaja Gutowska
 • Klasa II: Julian Brzuska, Kamil Duda, Lena Drop, Rafał Szczepanek, Natasza Lach, Jan Zięba
 • Klasa III: Hanna Tworek, Kinga Pągowska
 • Klasa IV: Denis Bachuryński, Piotr Śpiechowicz, Oskar Mazurek, Maja Gajda, Zofia Woźniak, Faustyna Żerman
 • KlasaV: Igor Konieczny, Oliwier Konieczny, Oskar Wiktor, Adam Karandyszowski, Andżelika Sałankiewicz, Wojciech Wróbel
 • Klasa VI: Marcin Hinz
 • Klasa VII: Jakub Baran, Barbara Jastrzębska, Julia Myślak
 1. NAGRODA SPECJALNA – grawerton – za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach i turniejach:
 • Jakub Baran
 • Barbara Jastrzębska
 1. DYPLOM I NAGRODA KSIĄŻKOWA ZA „WZOROWĄ FREKWENCJĘ”:
 • Maja Kowalska
 • Michał Rogóż
 1. DYPLOMY DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH CZYTELNIKÓW:
 • Lena Drop
 • Maja Kupis
 • Rafał Szczepanek
 • Kinga Pągowska
 • Maja Świacka
 • Hanna Tworek
 • Karol Kowalski
 • Piotr Śpiechowicz
 • Martyna Pągowska
 • Julia jabłońska
 • Julia Myślak
 • Patrycja Pachuta

DYPLOMY – PODZIĘKOWANIA:

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej – Pani Anny Wnuk – podziękowania dla wszystkich Rodziców za współpracę oraz pomoc w organizacji uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych.

Dyplom podziękowania dla Pani Agnieszki Jabłońskiej – za szczególne zaangażowanie, życzliwość i pomoc w działalności szkoły.

Dyplom podziękowania dla Pani Agnieszki Szczepaniec – byłej Sołtys wsi Wrześnica – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.

Dyplom podziękowania dla Jednostki OSP we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły, szczególnie za pomoc przy organizacji Festynu Charytatywnego „Dzięki, że pomagasz”.

Dyplom podziękowania dla Pana Marka Szanela – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.

GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM, DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WSPÓLNY ROK SZKOLNY
I ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI!