NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

NAJLEPSZY ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY:    
Wiktoria Drop

 

NAJLEPSZY ABSOLWENT SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE SŁAWNO:
Wiktoria Drop


WZOROWY UCZEŃ KLASY VI (świadectwo z wyróżnieniem, dyplom, nagroda książkowa):

• Wiktoria Drop kl. VI
• Zofia Mrugalska kl. VI
• Klaudia Wdówka kl. VI
• Anna Jastrzębska kl. VI
• Dominika Kępa kl. VI
• Tytus Borycki  kl. VI

Listy gratulacyjne dla rodziców najlepszych absolwentów szkoły:

• Państwo Dorota i Artur Drop
• Państwo Joanna i Marian Mrugalscy
• Państwo Katarzyna i Krzysztof Wdówka
• Państwo Sylwia i Bartosz Jastrzębscy
• Państwo Joanna i Rafał Łojko
• Państwo Marzena i Krzysztof Boryccy

Nagroda książkowa dla absolwentów za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach i turniejach gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

• Anna Jastrzębska
• Wiktoria Drop
• Zofia Mrugalska
• Klaudia Wdówka
• Tytus Borycki
„NAJLEPSZY SPORTOWIEC ABSOLWENT” – grawerton za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w zawodach i turniejach sportowych:

• Przemysław Szczepanek
• Milena Sękowska
• Klaudia Wdówka

WZOROWY UCZEŃ KLAS I – III – dyplom i nagroda książkowa za sukcesy w nauce i zachowaniu:

• Oliwier Konieczny kl. I
• Igor Konieczny kl. I
• Adam Karandyszowski kl. I
• Martyna Pągowska kl. I
• Szymon Iwański kl. I
• Julia Świacka kl. I
• Oskar Wiktor kl. I
• Mikołaj Dudziński kl. I
• Marcin Hinz kl. II
• Maciej Piechna kl. II
• Igor Jaskuła kl. II
• Jakub Baran kl. III
• Barbara Jastrzębska kl. III
• Julia Myślak kl. III
• Olga Michałowska kl. III
• Kinga Michałowska kl. III
• Kacper Martyka kl. III
• Marta Strupiechowska kl. III

WZOROWY UCZEŃ KLAS IV – V  – świadectwa z wyróżnieniem, dyplom, nagroda książkowa:

• Zuzanna Guźniczak kl. IV
• Natalia Krajewska  kl. IV
• Damian Bielak kl. V
• Patrycja Pachuta kl. V

NAJLEPSZY SPORTOWIEC KLAS I – V:

• Mikołaj Dudziński kl. I
• Oliwier Konieczny kl. I
• Igor Konieczny kl. I
• Oskar Łanik kl. I
• Patrycja Oliwa kl. I
• Julia Sandomierska kl. I
• Natalia Borzych kl. III
• Alan Bodak  kl. IV
• Marcel  Gutowski kl. IV
• Karolina Ellward kl. V

Dyplomy podziękowania dla Rodziców za szczególne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz klasy i szkoły:

• Pani Agnieszka Karandyszowska
• Pani Katarzyna Grochowska
• Państwo Ewelina Drop-Konieczna i Grzegorz Konieczny
• Pan Piotr Łanik
• Pani Dorota i Marcin Oliwa
• Pani Elżbieta Sandomierska
• Pani Agnieszka Świacka
• Pani Justyna Hinz
• Pan Krzysztof Jończyk
• Pani Bogumiła Rogóż
• Pani Marzena Śledź
• Państwo Beata i Tomasz Piechna
• Pani Irena Obiała
• Pani Agnieszka Baran
• Pani Monika Strupiechowska
• Pani Aleksandra Borzych
• Pani Marta Martyka
• Pan Stefan Kurynko
• Pani Renata Jęcek
• Państwo Ksenia i Marcin Motykowscy
• Pani Aleksandra Kempa-Owsiany
• Pani Wioletta Wanago
• Pani Alina Drzewiecka
• Pani Anna Krajewska
• Pani Anna Bonisławska
• Pani Urszula Wiktor – Żerman
• Pani Czesława Wnuk
• Pani Monika Duda
• Pan Andrzej Ellward
• Państwo Justyna i Piotr Piwowarczukowie
• Pani Iwona Jakubek
• Pani Wioleta Małoszyc
• Pani Bogusława Małoszyc
• Państwo Marzena i Krzysztof Boryccy
• Państwo Sylwia i Bartosz Jastrzębscy
• Pani Dorota Drop
• Pani Katarzyna Wdówka
• Pani Joanna Łojko-Kępa
• Pani Joanna Mrugalska
• Pani Monika Szczepanek
• Państwo Agata i Wiesław Zięba

Dyplom podziękowania dla Pana Ireneusza Urbaniaka  – Prezesa Jednostki OSP we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc  w działalności szkoły.
Dyplom podziękowania dla Jednostki OSP we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc  w działalności szkoły.
Dyplom podziękowania dla Pani Agnieszki Szczepaniec – Sołtys wsi Wrześnica – za życzliwość i pomoc  w działalności szkoły.

 DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM UCZNIOM, RODZICOM I SYMPATYKOM SZKOŁY!