Nagrody i wyróżnienia na Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Nagroda Wójta Gminy Sławno dla „NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY”:

Damian Bielak

Dyplom „WZOROWY UCZEŃ” oraz nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów klasy VI:

Damian Bielak
Patrycja Pachuta

Listy gratulacyjne dla rodziców najlepszych absolwentów szkoły:
• Państwo Mariola i Radosław Bielak
• Państwo Alicja i Dariusz Pachuta

Tytuł „NAJLEPSZY SPORTOWIEC ABSOLWENT” oraz grawerton za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w zawodach i turniejach sportowych:

Karolina Ellward

Dyplomy i nagrody książkowe za pilność w nauce dla wyróżniających się uczniów klas I – III oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:
Piotr Śpiechowicz kl I
• Denis Bachuryński kl I
• Maja Gajda kl I
• Oskar Mazurek kl I
• Oliwier Konieczny kl. II
• Igor Konieczny kl. II
• Adam Karandyszowski kl II
• Martyna Pągowska kl II
• Oskar Wiktor kl II
• Marcin Hinz kl III
• Maciej Piechna kl III

Dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów klas IV–V, tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:
• Jakub Baran kl. IV
• Julia Myślak kl. IV
• Barbara Jastrzębska kl IV

Dyplom za godne reprezentowanie szkoły w konkursach i turniejach sportowych:
• Julia Sandomierska kl III
• Natalia Borzych kl IV
• Alan Bodak kl V
• Marcel Gutowski kl V
• Aleksander Dudziński kl V
• Damian Stelmaszuk kl V
• Maria Bonisławska kl V
• Natalia Krajewska kl V
• Paulina Oliwa kl V

Podziękowania za sukcesy wokalne i godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych:
• Denis Bachuryński kl I
• Marcel Gutowski kl V
• Julia Myślak kl IV
• Maria Bonisławska kl V

Podziękowania dla zespołu wokalnego za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych:
• Julia Jabłońska kl IV
• Natalia Borzych kl IV
• Wiktoria Kłębucka kl IV
• Ewa Obiała kl IV
• Marcelina Wijas kl IV
• Paulina Oliwa kl V
• Zuzanna Olszak kl VI
• Julia Małoszyc kl VI
• Patrycja Pachuta kl VI
• Klaudia Sikora kl VI
• Amelia Duda kl VI
• Karolina Ellward kl VI
• Natalia Krajewska kl V

Dyplomy za wzorową frekwencję:
• Maja Gajda kl I
• Kacper Maliszewski kl I
• Oskar Mazurek kl I
• Oksana Motykowska kl I
• Aleksander Obiała kl I
• Faustyna Żerman kl I
• Julia Świacka kl II

• Marcin Hinz kl III
• Jakub Baran kl IV
• Barbara Jastrzębska kl IV
• Julia Myślak kl IV
• Ewa Obiała kl IV
• Jarosław Motykowski kl V

Dyplomy za aktywne czytelnictwo:
• Patrycja Oliwa kl II
• Jakub Baran kl IV
• Marta Strupiechowska kl IV
• Marcel Gutowski kl V
• Jędrzej Piwowarczuk kl VI

Dyplomy SKO za systematyczność w oszczędzaniu:
• Igor Jaskuła kl III
• Barbara Jastrzębska kl IV
• Karolina Ellward kl VI

Dyplomy podziękowania dla rodziców za szczególne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz klasy i szkoły:
Pani Tatiana Bachuryńska
• Pani Justyna Baran
• Pani Ewelina Gawin
• Pani Anna Pasek-Maliszewska
• Pani Aleksandra Mazurek
• Państwo Ksenia i Marcin Motykowscy
• Pani Honorata Wijas
• Pani Honorata Woźniak
• Pani Agnieszka Karandyszowska
• Państwo Katarzyna Grochowska i Jarosław Wiktor
• Państwo Ewelina Drop-Konieczna i Grzegorz Konieczny
• Państwo Anna Rypulak-Łanik i Piotr Łanik
• Pani Elżbieta Sandomierska
• Pani Justyna Hinz
• Pani Bogumiła Rogóż
• Pani Marzena Śledź
• Państwo Agnieszka i Michał Baran
• Pani Aleksandra Borzych
• Pani Danuta Jabłońska
• Pani Monika Strupiechowska
• Pan Bartosz Jastrzębski
• Państwo Aleksandra Kempa-Owsiany i Wojciech Owsiany
• Państwo Marta i Sebastian Martyka
• Pani Iwona Michałowska
• Pani Ewelina Myślak
• Państwo Ewa i Stefan Kurynko
• Pani Renata Jęcek
• Pani Alicja Dudzińska
• Pani Wioletta Wanago
• Pani Anna Berkiewicz
• Pani Urszula Wiktor-Żerman
• Pani Bernadetta Zdziech
• Pani Dorota Oliwa
• Pani Czesława Wnuk
• Państwo Monika i Mariusz Duda
• Pan Andrzej Ellward
• Pani Justyna Piwowarczuk
• Pani Barbara Olszak
• Państwo Wioleta i Adam Małoszyc
• Pani Ewa Matycyn

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół składają szczególne podziękowania Przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Justynie Hinz – za współpracę, pomoc w działalności szkoły oraz pracę na rzecz uczniów i szkoły.
Dyplom podziękowania dla Jednostki OSP we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.
Dyplom podziękowania dla Pani Agnieszki Szczepaniec – Sołtys wsi Wrześnica – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.
Dyplom podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.
GRATULUJEMY WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM UCZNIOM, RODZICOM I SYMPATYKOM SZKOŁY.
DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNY ROK I ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!