NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013-2014

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Dyplom i nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów klasy VI oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:

Paweł Śpiechowicz
Kamila Krajewska
Aleksandra Leśkiewicz


Listy gratulacyjne dla rodziców najlepszych absolwentów szkoły:

Państwo Bożena i Marek Śpiechowiczowie
Państwo Anna i Piotr Krajewscy
Pani Aneta Leśkiewicz i Pan Krzysztof Jończyk


Nagroda książkowa dla absolwentów za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

Paweł Śpiechowicz
Kamila Krajewska
Jakub Maksymiuk

Nagroda Wójta Gminy Sławno dla „NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY”:

Paweł Śpiechowicz

Nagroda książkowa i grawerton dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA – ABSOLWENTA” za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w zawodach i turniejach sportowych:

 • Wiktoria Borzych
 • Kornelia Gutowska
 • Wiktoria Maksymiuk
 • Dominik Urbaniak
 • Paweł Śpiechowicz
 • Estera Szklarczyk

Dyplomy i nagrody książkowe za pilność w nauce dla wyróżniających się uczniów z klas I – III oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:

 • Maciej Piechna kl. I
 • Marcin Hinz kl. I
 • Igor Jaskuła kl. I
 • Jakub Baran kl. II
 • Kacper Martyka kl. II
 • Julia Myślak kl. II
 • Barbara Jastrzębska kl. II
 • Natalia Krajewska kl. III
 • Jarosław Motykowski kl. III
 • Maria Bonisławska kl. III
 • Marcel Gutowski kl. III
 • Kewin Sandomierski kl. III

Dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów klas IV–V, tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:

 • Damian Bielak kl. IV
 • Patrycja Pachuta kl. IV
 • Wiktoria Drop kl. V
 • Klaudia Wdówka kl. V
 • Dominika Kępa kl. V
 • Zofia Mrugalska kl. V
 • Anna Jastrzębska kl. V
 • Tytus Borycki kl. V

Dyplomy i nagrody książkowe za wzorową frekwencję:

 • Marcin Hinz
 • Barbara Jastrzębska
 • Wiktoria Borzych

Dyplom i nagroda książkowa dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA” klas I – V:

 • Natalia Borzych kl. II
 • Alan Bodak kl. III
 • Marcel Gutowski kl. III
 • Kewin Sandomierski kl. III
 • Aleksander Dudziński kl. III
 • Maria Bonisławska kl. III
 • Natalia Krajewska kl. III
 • Karolina Ellward kl. IV

Dyplomy dla zwycięzców konkursu na najstaranniej prowadzone zeszyty:

 • kl. I – Maciej Piechna, Maciej Śledź, Igor Jaskuła
 • kl. II – Jakub Baran, Kacper Martyka
 • kl. III – Marcel Gutowski, Jarosław Motykowski, Maria Bonisławska
 • kl. IV – Damian Bielak, Patrycja Pachuta
 • kl. V – Wiktoria Drop, Zofia Mrugalska, Dominika Kępa
 • kl. VI – Julia Meyer, Dominik Urbaniak, Zuzanna Mrowińska

Wyróżnienia (dyplomy) za aktywne czytelnictwo:

 • Marcin Hinz
 • Jakub Baran
 • Natalia Borzych
 • Julia Jabłońska
 • Kinga Michałowska
 • Olga Michałowska
 • Marta Strupiechowska
 • Jarosław Motykowski
 • Paulina Oliwia
 • Jędrzej Piwowarczuk
 • Wiktoria Drop
 • Zofia Mrugalska
 • Klaudia Wdówka
 • Dominik Urbaniak

Dyplomy podziękowania dla rodziców za szczególne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz klasy i szkoły:

 • Pani Justyna Hinz
 • Pan Krzysztof Jończyk
 • Pani Bogumiła Rogóż
 • Pani Marzena Śledź
 • Pan Tomasz Piechna
 • Pani Agnieszka Baran
 • Pani Marta Martyka
 • Pani Monika Strupiechowska
 • Pani Anna Bonisławska
 • Pani Dorota Oliwa
 • Pani Elżbieta Sandomierska
 • Pani Alicja Dudzińska
 • Pani Wioletta Sieradzińska
 • Pani Urszula Wiktor – Żerman
 • Pani Renata Jęcek
 • Państwo Ksenia i Marcin Motykowscy
 • Pan Piotr Piwowarczuk
 • Pani Monika i Mariusz Duda
 • Pan Andrzej Ellward
 • Pani Iwona Jakubek
 • Pani Alina Drzewiecka
 • Pani Sylwia Sikora
 • Państwo Joanna Łojko – Kępa i Rafał Kępa
 • Państwo Sylwia i Bartosz Jastrzębscy
 • Państwo Monika i Grzegorz Szczepankowie
 • Państwo Katarzyna i Krzysztof Wdówka
 • Pani Marzena Borycka
 • Pani Kinga Śledź
 • Pani Anna Wnuk
 • Pani Jadwiga Mrowińska
 • Państwo Bożena i Marek Śpiechowiczowie
 • Pani Aleksandra Łanik
 • Pan Ireneusz Urbaniak
 • Pani Małgorzata Złotowska
 • Pani Kornelia Maksymiuk

Dyplom podziękowania dla Pana Ireneusza Urbaniaka – Prezesa Jednostki OSP we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.

Dyplom podziękowania dla Jednostki OSP we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.

Dyplom podziękowania dla Pani Agnieszki Szczepaniec – Sołtys wsi Wrześnica – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.

Dyplom podziękowania dla Pani Bożeny Szymczak – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.

Dyplom podziękowania dla Księdza Proboszcza Janusza Brzosko – za życzliwość i wsparcie duchowe wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną składają szczególne podziękowania Przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Annie Wnuk. Dziękujemy za wieloletnią współpracę, życzliwość, pracę na rzecz uczniów, pomoc przy wszystkich uroczystościach szkolnych i za przekazywanie nam wszystkim niesamowicie pozytywnej energii do pracy.

GRATULUJEMY
WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM UCZNIOM, RODZICOM I SYMPATYKOM SZKOŁY!