Nagrody i wyróżnienia na zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Dyplom i nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów  klasy VI oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:

 • Igor Majchrzak
 • Bartosz Duszyński
 • Bartłomiej Komisarczuk
 • Karolina Sękowska
 • Jeremi Piwowarczuk

 

Listy gratulacyjne dla rodziców najlepszych absolwentów szkoły:

 • Państwo Jolanta i Jerzy Majchrzakowie
 • Państwo Ewa Troć i Sławomir Duszyński
 • Państwo Iwona i Krzysztof Komisarczukowie
 • Państwo Agnieszka i Arkadiusz Sękowscy
 • Państwo Justyna i Piotr Piwowarczukowie

 

Nagroda książkowa dla absolwenta za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

Igor Majchrzak

Nagroda Wójta Gminy Sławno dla „NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY”:

Igor Majchrzak /nagroda rzeczowa/

Dyplom i nagroda książkowa dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA – ABSOLWENTA” za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły   w zawodach i turniejach sportowych:

 • Karolina Sękowska
 • Marcel Płonka
 • Jakub Sil
 • Bartosz Duszyński
 • Bartłomiej Komisarczuk

 

Dyplomy i nagrody książkowe za pilność w nauce dla wyróżniających się uczniów z klas I – III oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:

 • Jakub Baran kl. I
 • Natalia Borzych kl. I
 • Barbara Jastrzębska kl. I
 • Kacper Martyka kl. I
 • Julia Myślak kl. I
 • Natalia Krajewska kl. II
 • Marcel Gutowski kl. II
 • Patrycja Pachuta kl. III
 • Karina Myślak kl. III
 • Klaudia Sikora kl. III

 

Nagroda za pilność i sukcesy w nauce:

 • Jarosław Motykowski kl. II
 • Jędrzej Piwowarczuk kl. III

Dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów klas IV – V tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:

 • Wiktoria Drop kl. IV
 • Anna Jastrzębska kl. IV
 • Zofia Mrugalska kl. IV
 • Klaudia  Wdówka kl. IV
 • Tytus Borycki kl. IV
 • Paweł Śpiechowicz kl. V
 • Kamila Krajewska kl. V

 

Dyplomy i nagrody książkowe za wzorową frekwencję:

 • Michał Urbaniak
 • Dominik Urbaniak
 • Wiktoria Dudzińska
 • Magdalena Jagielska
 • Jeremi Piwowarczuk

 

Dyplom dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA”:

 • Natalia Borzych kl. I
 • Marcel Gutowski kl. II
 • Alan Bodak kl. II
 • Maria Bonisławska kl. II
 • Natalia Krajewska kl. II
 • Kewin Sandomierski kl. II
 • Aleksander Dudziński kl. II
 • Paulina Oliwa kl. II
 • Karolina Ellward kl. III
 • Amelia Duda kl. III
 • Przemysław Szczepanek kl. IV
 • Witor Bury kl. IV
 • Klaudia Wdówka kl. IV
 • Wiktoria Borzych kl. V
 • Paweł Śpiechowicz kl. V
 • Estera Szklarczyk kl. V
 • Dominik Urbaniak kl. V
 • Wiktoria Maksymiuk kl. V
 • Kornelia Gutowska kl. V
 • Katarzyna Złokowska kl. V

 

Nagroda dla zwycięzców konkursu na najstaranniej prowadzone zeszyty:

 • kl. I – Jakub Baran, Kacper Martyka
 • kl. II  – Marcel Gutowski, Maria Bonisławska, Natalia Krajewska
 • kl. III – Patrycja Pachuta, Karina Myślak
 • kl. IV – Wiktoria Drop, Anna Jastrzębska, Zofia Mrugalska
 • kl. V – Dominik Urbaniak, Estera Szklarczyk, Zuzanna Mrowińska, Julia Meyer,
 • kl. VI – Bartosz Duszyński, Karolina Sękowska, Wiktoria Dudzińska

Wyróżnienia (dyplomy) za aktywne czytelnictwo:

 • Adam Karandyszowski
 • Oskar Wiktor
 • Jakub Baran
 • Barbara Jastrzębska
 • Kinga Michałowska
 • Olga Michałowska
 • Natalia Krajewska
 • Jarosław Motykowski
 • Paulina Oliwia
 • Karolina Ellward
 • Jędrzej Piwowarczuk
 • Wiktoria Drop
 • Anna Jastrzębska
 • Zofia Mrugalska
 • Patryk Sołtan
 • Oliwia Śledź
 • Klaudia Wdówka
 • Kamila Krajewska
 • Jakub Maksymiuk
 • Bartosz Duszyński
 • Igor Majchrzak

 

Dyplomy podziękowania dla rodziców za szczególne zaangażowanie  i wkład pracy na rzecz klasy i szkoły:

 • Pani Katarzyna Grochowska
 • Państwo Ewelina Drop – Konieczna i Grzegorz Konieczny
 • Pani Anna Rypulak – Łanik
 • Pani Anna Bonisławska
 • Pani Dorota Oliwa
 • Pani Elżbieta Sandomierska
 • Pani Alicja Dudzińska
 • Pani Monika Duda
 • Pan Andrzej Ellward
 • Pani Iwona Jakubek
 • Pani Barbara Olszak
 • Państwo Justyna i Piotr Piwowarczukowie
 • Pani Sylwia Sikora
 • Pani Urszula Wiktor–Żerman
 • Pani Alina Drzewiecka
 • Państwo Sylwia i Bartosz Jastrzębscy
 • Pani Joanna Mrugalska
 • Pani Katarzyna Wdówka
 • Pani Monika Szczepanek
 • Pani Anna Wnuk
 • Pani Jadwiga Mrowińska
 • Pan Marek Śpiechowicz
 • Pani Aleksandra Łanik
 • Pani Aleksandra Borzych
 • Pani Iwona Krajewska
 • Pani Ewa Krzyżaniak
 • Pani Agnieszka Sękowska
 • Pani Karolina Dudzińska
 • Państwo Joanna i Ireneusz Jagielscy
 • Pani Iwona Komisarczuk
 • Pani Czesława Wnuk

 

Dyplom podziękowania dla Pana Ireneusza Urbaniaka  – Prezesa Jednostki OSP we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc  w działalności szkoły.

 

Dyplom podziękowania dla Pana Jerzego Majchrzaka  –  za przeprowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dyplom podziękowania Pana Adriana Szymczaka za naprawę sprzętu nagłaśniającego.

Dyplom podziękowania dla Pani Agnieszki Szczepaniec – Sołtys wsi Wrześnica – za życzliwość i pomoc  w działalności szkoły.

GRATULUJEMY
WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM UCZNIOM I RODZICOM!