NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Postanowienia Rady Pedagogicznej w dniu 20.06.2012 r.
1. Dyplom i nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów z klasy VI oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:
 • Natalia Mrowińska
 • Laura Łanik
 • Weronika Dowbusz
2. Listy gratulacyjne dla rodziców najlepszych absolwentów szkoły:
 • Jadwiga i Jacek Mrowińscy
 • Anna i Piotr Łanikowie
 • Bernadeta  i Wiesław Dowbuszowie
3. Nagroda książkowa dla absolwenta za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich:
 • Natalia Mrowińska
4. Nagroda Wójta Gminy Sławno dla „NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY”:
 • Natalia Mrowińska /nagroda rzeczowa/
5. Nagroda Wójta Gminy Sławno dla „NAJLEPSZEGO UCZNIA GMINY SŁAWNO”:
 • Natalia Mrowińska /nagroda rzeczowa/
6. Dyplom i grawerton dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA – ABSOLWENTA” – za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły w zawodach i turniejach sportowych: 
 • Laura Łanik kl. VI
 •  Weronika Dowbusz kl. VI
 • Krystian Przyborek kl.VI
 • Oliwer Szklarczyk kl. VI
 • Damian Nasidłowski  kl. VI
 • Paweł Sękowski  kl. VI
    
7. Dyplomy i nagrody książkowe za pilność w nauce dla wyróżniających się uczniów z klas I – III oraz tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:
 • Natalia Krajewska  kl. I
 • Marcel Gutowski kl. I
 • Jarosław Motykowski kl. I
 • Patrycja Pachuta kl. II
 • Karina Myślak kl. II
 • Klaudia Sikora kl.II
 • Amelia Brzezińska  kl.I I
 • Anna Jastrzębska kl. III
 • Tytus Borycki kl. III
 • Zofia Mrugalska kl.III
 • Wiktoria Drop kl. III
 • Klaudia Wdówka kl. IIi
8. Nagroda „NAJLEPSZY UCZEŃ W KLASACH I – III” za sukcesy i godne reprezentowanie szkoły: 
 • Anna Jastrzębska
9. Dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów z klas IV – V, tytuł „WZOROWY UCZEŃ”:
 • Paweł Śpiechowicz  kl. IV
 • Kamila Krajewska  kl. IV
 • Aleksandra Leśkiewicz  kl.IV
 • Bartosz Duszyński kl. V
 • Igor Majchrzak  kl. V
 • Aleksandra Brzezińska kl. V
 • Bartłomiej Komisarczuk  kl. V
 • Jeremi Piwowarczuk  kl.V
10. Dyplomy i nagrody książkowe  za wzorową frekwencję:
 • Dominik Urbaniak
 • Wiktoria Dudzińska
 • Laura Łanik
11. Dyplom dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA”:
 • Natalia Borzych kl. 0
 • Marcel  Gutowski kl.I
 • Alan Bodak kl. I
 • Zofia Mrugalska kl. III
 • Wiktoria  Borzych kl. IV
 • Paweł Śpiechowicz kl. IV
 • Estera Szklarczyk kl. IV
 • Karolina Sękowska kl. V
 • Jakub Sil kl. V
12. Nagroda dla zwycięzców konkursu na najstaranniej prowadzone zeszyty: 
kl. I  – Marcel Gutowski
kl. II – Patrycja Pachuta
kl. III – Wiktoria Drop
kl. IV – Julia Meyer
kl. V – Bartosz Duszyński
kl. VI – Anna Wiewiórska
13. Tytuł „WOKALISTKA 2011/2012” za sukcesy w konkursach wokalnych oraz aktywny udział w uroczystościach szkolnych:
 • Weronika Dowbusz
 • Aleksandra Leśkiewicz
 • Aleksandra Brzezińska
14. Wyróżnienia (dyplomy) za aktywne czytelnictwo:
 • Jakub Baran
 • Kinga Michałowska
 • Olga Michałowska
 • Maria Bonisławska
 • Marcel Gutowski
 • Natalia Krajewska
 • Jarosław Motykowski
 • Paulina Oliwia
 • Karolina Ellwart
 • Karina Myślak
 • Klaudia Sikora
 • Wiktoria Drop
 • Anna Jastrzębska
 • Zofia  Mrugalska
 • Klaudia Wdówka
 • Kamila Krajewska
 • Aleksandra Brzezińska
 • Bartosz Duszyński
 • Igor Majchrzak

 

2 NAGRODY SPECJALNE OD SPONSORÓW:
Nagrody dla uczniów za szczególne zaangażowanie w życie społeczne klasy i szkoły /nagroda rzeczowa ufundowana przez sponsora/:
 • Laura Łanik
 • Zofia Mrugalska
 • Wiktoria Drop
    
Nagroda dla najlepszego ucznia ufundowana przez Miłosława Borowskiego – Radnego Gminy Sławno
 • Natalia Mrowińska
Dyplomy podziękowania dla rodziców za szczególne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz klasy i szkoły:
 • KLASA I
Anna Bonisławska
Dorota Oliwa
Elżbieta Sandomierska
Ksenia Motykowska
Anna Krajewska
Alicja Dudzińska
 • KLASA II
Podziękowanie dla wszystkich rodziców z kl II
 • KLASA III
Bartosz Jastrzębski
Dorota Drop
Katarzyna Wdówka
 • KLASA IV
Anna Wnuk
Małgorzata Złotkowska
Anna Krajewska
Bożena i Marek Śpiechowicz
 • KLASA V
Joanna Płonka
Iwona Krajewska
Ewa Krzyżaniak
Agnieszka Sękowska
Dorota Dudzińska
Justyna i Piotr Piwowarczukowie
Joanna i Ireneusz Jagielscy
Iwona Komisarczuk
 • KLASA VI
Irena Dawidowicz
Bernadeta i Wiesław Dowbuszowie
Anna i Piotr Łanikowie
Jadwiga Mrowińska
Ewa Nasiłowska
Anna Wnuk
Joanna Wiewiórska
Alina Drzewiecka
Stefania Nasidłowska
Czesława Wnuk
Dyplom podziękowania dla Jednostki OSP we Wrześnicy za życzliwość i pomoc w działalności szkoły. 
    
W podziękowaniu za pracę na rzecz szkoły, wsparcie, życzliwość i pomoc w działaniach podejmowanych dla dobra uczniów Szkoły Podstawowej we Wrześnicy Rada Pedagogiczna nadała tytuł „ PRZYJACIEL SZKOŁY”
 • Pani Annie Wnuk
 • Pani Ewie Nasidłowskiej
 • Państwu Barnadecie i Wiesławowi Dowbusz
 • Państwu Bożenie i Markowi Śpiechowiczom
Wyróżnienia, dyplomy i nagrody wręczono na uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 29.06.2012 r.