Myślę, więc nie śmiecę

Uczniowie klasy II przystąpili do Akcji „Sprzątanie Świata – Polska” w ramach polskiej edycji międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World”. Celem akcji jest promowanie idei dbania o przyrodę, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania Świata i wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska.
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. W naszej szkole na co dzień starannie dbamy o segregację odpadów, czystość pomieszczeń jak i samego otoczenia. Jednak w tym wyjątkowym dniu nasi uczniowie, zaopatrzeni w worki foliowe i rękawice ochronne, włączyły się do akcji ekologicznej na rzecz poszanowania środowiska i z wielkim zaangażowaniem porządkowali otoczenie. Akcja przebiegała sprawnie, z wielką energią i zapałem do działania. Udział w przedsięwzięciu poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi, które zainspirowały dzieci do pracy, mającej na celu dbanie o najbliższe środowisko oraz ukazały potęgę i piękno otaczającego nas świata. Drugoklasiści podczas zajęć rozmawiali o ekologii, uczyli się co robić by nie „produkować” nowych śmieci, poznawały lub przypomniały sobie zasady segregowania odpadów.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas udziału w akcji „Sprzątanie Świata” zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami, wzbudzą w dzieciach wrażliwość oraz odpowiedzialność za własną przyszłość i stan środowiska naturalnego.