MOJA MIEJSCOWOŚĆ NA ZNACZKU POCZTOWYM

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Moja miejscowość na znaczku pocztowym”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie projektu znaczka pocztowego. Znaczek powinien przedstawiać elementy dziedzictwa kulturowego miejscowości, w której mieszka autor pracy.
W konkursie tym wzięło udział siedmioro uczniów naszej szkoły. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów:
w kategorii II – uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych:
I miejsce: Natalia Krajewska – kl. VII
II miejsce: Jakub Baran- kl. VI
III miejsce: Barbara Jastrzębska- kl. VI
wyróżnienie: Julia Myślak – kl. VI
Wszystkim uczniom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie.