Mistrz Tabliczki Mnożenia

16 maca 2015 r. wszyscy uczniowie klasy czwartej wzięli udział w szkolnym konkurs „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, wspieranie uzdolnień oraz kształcenie umiejętności zastosowania prostych rachunków pamięciowych do rozwiązywania ciekawych, nietypowych zadań matematycznych.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Zuzanna Guźniczak
II miejsce – Jarosław Motykowski
III miejsce – Maria Bonisławska, Natalia Krajewska, Michał Owsiany

Mistrz Tabliczki Mnożenia

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!