Mikołajki

W związku z jutrzejszymi mikołajkami prosimy, aby każdy uczeń i nauczyciel miał na sobie widoczny, czerwony element stroju.

UCZNIOWIE KLAS I – III

Zapraszamy dzieci z klas młodszych do wzięcia udziału w rozrywce umysłowej. Poniżej zamieszczamy Mikołajkową krzyżówkę dla maluchów. Odgadnięte hasła i nazwy rysunków należy wpisać do krzyżówki. Litery oznaczone cyfrą u dołu w okienkach krzyżówki należy wpisać do  ponumerowanych kratek od 1do 25, utworzą one hasło krzyżówki. Rozwiązanie – hasło należy przekazać 6 grudnia  wychowawcy.

MIŁEJ ZABAWY!!!

Mikołajki