„Matematyka jest wszędzie … budujemy, projektujemy” lekcje metodą projektu

Na lekcjach matematyki uczniowie klasy drugiej realizowali projekty, które łączyły swą tematyką wiele dziedzin nauki i życia codziennego takich jak: ekonomia, finanse, bankowość, handel, podatki, budownictwo itp. Wszystkie zaplanowane działania miały na celu poznanie powiązań matematyki z wieloma dziedzinami wiedzy i życia, a także ukazanie przydatności matematyki we wszystkich sferach. Cele projektowe były realizowane poprzez: wykonywanie praktycznych i przydatnych w dalszym życiu obliczeń i tworzenie wytworów metodą działania praktycznego.

« z 3 »