LITERACKI SUKCES JAKUBA BARANA

Jest nam niezwykle miło poinformować, że uczeń klasy VIII naszej szkoły, Jakub Baran, zajął I miejsce w konkursie literackim pod hasłem „Dopalacze? Nie warto!” zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem konkursu było przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież, promocja zdrowego stylu życia bez nałogów oraz kształtowanie postaw asertywnych w odniesieniu do używek. Nagrodzony utwór to wiersz pt. „Nie bierz, proszę”.
Gratulujemy nagrody i życzymy kolejnych sukcesów!