List Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Pełna treść listu w list.pdf