KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW – od 25 maja 2020 r.

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja szkoła organizuje konsultacje dla uczniów klasy VIII. Wymiar tych konsultacji jest uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii i usystematyzowania materiału.
Uwagi:

 • Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, rękawice, dezynfekcja rąk, przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczeństwa).
 • Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić odpowiedniemu nauczycielowi najpóźniej dzień przed konsultacjami, poprzez wiadomość na czacie M Teams.
 • Przypominam ósmoklasistom, że cały czas obowiązuje zdalne nauczanie.

 Harmonogram konsultacji dla ósmoklasistów – od 25 maja 2020 r.

Lp. Przedmiot Nauczyciel prowadzący Dzień tygodnia Godziny Numer sali
1. Język polski M. Nowak wtorek 11.50-12.35 7
2. Matematyka T. Godula środa 13.45-14.30 7
3. Język angielski W. Szokalski czwartek 13.45-14.30 7

Uczniu:

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Iwona Duszyńska – Dyrektor Szkoły