„Konkurs Wiedzy o Samorządzie…”

We wtorek 19 lutego 2013 roku w Koszalinie odbył się II etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie. W pierwszym etapie konkursu, na poziomie szkolnym, który odbył się 29 października 2012 roku, wyłoniono uczestników II etapu- rejonowego, do którego z naszej szkoły dostali się: Justyna Pawelec, Laura Łanik, Natalia Mrowińska, Bernadetta Dzięcioł, Zuzanna Brzózka, Agata Więckowska i Błażej Marciniak. Jego założeniem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W ciągu 10 dni szkoła dostanie wyniki, tak więc czekamy… a jest na co, bo nagrodą główną jest wyjazd do Brukseli.