Konkurs w ramach przedsięwzięcia profilaktycznego „Via Vitae – droga życia”

Zapraszamy uczniów do uczestnictwa w powiatowym konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Sławnie pod patronatem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty oraz Starosty Sławieńskiego.
Konkurs obejmuje opracowanie filmu opartego na fabule, którego treść ma zwrócić uwagę na jedno z zagrożeń:
– Profilaktyka uzależnień (dopalacze, alkohol, narkotyki, tytoń)
– Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu (kradzież z włamaniem, kradzieże, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, bójki, nie udzielenie pomocy, inne)
– Handel ludźmi, współczesne formy niewolnictwa i ekstremalnej przemocy
– Zagrożenia komunikacyjne, wypadki drogowe
– Skutki konfliktu z prawem
– Cyberprzemoc – współczesne zagrożenie społeczne (stalking, hejt, publikacja wizerunku bez zgody, inne).

Materiał filmowy nie może trwać dłużej niż 8-10 minut i powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytanie i dalsze odtwarzanie na nośniku płyta VCD, DVD, pendrive.
Praca konkursowa może być wykonana przez osobę indywidualną lub zespół bez ograniczeń co do wielkości składu zespołu. Nad pracą zespołu musi czuwać nauczyciel opiekun, który zadba o jej wartość merytoryczną i edukacyjną.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sławnie www.slawno.policja.gov.pl.
Prace konkursowe należy przekazać/dostarczyć osobiście do dnia 15.05.2018 r. na adres Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Osoby – zespoły chętne mogą zgłaszać się do pedagog w celu wypełnienia i wysłania deklaracji udziału do dnia 20 grudnia 2017r.