Konkurs „Nie hejtuję – reaguję”

Zapraszamy uczniów klas I – VI do udziału w konkursie na najlepszy plakat, zwracający uwagę na problematykę cyberprzemocy ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka.

Zasady konkursu:
Zadaniem uczestnika/uczestników jest stworzenie plakatu zwracającego uwagę na problematykę cyberprzemocy ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka. Plakat powinien zostać wykonany w formacie A2, wymiary 420×594 mm, przy użyciu dowolnej techniki – dopuszczalne są również techniki łączone oraz użycie programów graficznych. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 3-osobowych.

Termin: 5 listopada a 2 grudnia 2019 roku.