Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego Ucznia, Kolegi i Przyjaciela.

Pogrążonej w żalu Rodzinie, szczere kondolencje

składają:

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Pracownicy Szkoły.