KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Rodzice!

W okresie od 26 do 30 kwietnia 2021 r. zajęcia w szkołach podstawowych w klasach I-III będą prowadzone w systemie hybrydowym tzn. naprzemiennie.

Zgodnie z § 3 ust. 4a i 4b Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor szkoły organizuje naukę w taki sposób, że:

– nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarne w szkole,
– co najmniej 50% uczniów ma zajęcia zdalne (w domu).

Plan lekcji dla poszczególnych klas nie ulega zmianie, dzieci obowiązuje dotychczasowy plan zajęć i dotychczasowe godziny, świetlica funkcjonuje w tradycyjnych godzinach, ale tylko dla uczniów, którzy w danym dniu mają zajęcia stacjonarne, czyli w szkole.

Harmonogram zajęć hybrydowych w klasach I-III w okresie 26-30.04.2021 r.

KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3
PONIEDZIAŁEK stacjonarne (w szkole) zdalne (w domu) stacjonarne (w szkole)
WTOREK stacjonarne (w szkole) zdalne (w domu) zdalne (w domu)
ŚRODA zdalne (w domu) stacjonarne (w szkole) stacjonarne (w szkole)
CZWARTEK zdalne (w domu) stacjonarne (w szkole) stacjonarne (w szkole)
PIĄTEK stacjonarne (w szkole) zdalne (w domu) zdalne (w domu)

Iwona Duszyńska – dyr. szkoły