Komitet organizacyjny jubileuszu

Powołaliśmy Komitet organizacyjny obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej we Wrześnicy w składzie:

1. Iwona Duszyńska – dyrektor szkoły
2. Elżbieta Sandomierska – przewodnicząca Rady Rodziców
3. Agnieszka Szczepaniec – radna/sołtys wsi Wrześnica
4. Ewa Gargas
5. Violetta Kucharska
6. Lucjana Nowak
7. Anna Wnuk
8. Renata Jęcek
9. Dorota Oliwa
10. Urszula Wiktor–Żerman
11. Mariusz Duda
12. Dorota Drop
13. Gerard Kucharski
14. Wojciech Szokalski
15. Łukasz Banaś
16. Ewelina Drop-Konieczna
17. Elżbieta Łukowicz
18. Elżbieta Świeboda