Karta rowerowa

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową dla uczniów odbędzie się 27 maja 2015 r. Egzamin praktyczny odbędzie się 3 czerwca 2015 r.

Zakres egzaminu teoretycznego:

– zasady i przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
– znaki i sygnały drogowe,
– manewry na drodze,
– typowe sytuacje drogowe,
– pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych,
– budowa roweru.

Zakres egzaminu praktycznego:

– przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
– jazda do przodu po prostej i łukach,
– jazda po łukach w kształcie cyfry 8,
– hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
– właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
– prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w  lewo, omijanie, włączanie się do ruchu.