Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy

Do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 18 uczniów z klas:
• V – 14 uczniów,
• VI – 4 uczniów.
Część teoretyczna, dotycząca przepisów ruchu drogowego, odbyła się w dniach 28.05 – 2.06.2010 r.
Po części teoretycznej, uczniowie przystąpili do części praktycznej, na której musieli wykazać się umiejętnością bezpiecznego kierowania rowerem, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Egzamin zdało 14 uczniów. Nad całością czuwała p. Elżbieta Świeboda.