Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół we Wrześnicy

Dyrektor: Iwona Duszyńska – nauczyciel historii, logopeda
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Łukaszewicz – nauczyciel matematyki i fizyki
Nauczyciele:

1. Łukasz Banaś – nauczyciel religii
2. Adam Bukowski – nauczyciel w-f
3. Ewelina Drop-Konieczna – nauczyciel historii, WOS, EDB, wdżwr
4. Katarzyna Dudzińska-Lach – nauczyciel chemii, naucz. indywidualne
5. Katarzyna Gabryś – nauczyciel j. angielskiego
6. Tomasz Godula – nauczyciel matematyki i informatyki
7. Ewa Gargas – nauczyciel matematyki i informatyki
8. Paulina Jędruszczak – nauczyciel biologii i geografii
9. Magdalena Klimaszewska – nauczyciel muzyki
10. Violetta Kucharska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
11. Gerard Kucharski – nauczyciel przyrody i w-f
12. Elżbieta Łukowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
13. Lucjana Nowak – nauczyciel j. polskiego
14. Małgorzata Nowak – nauczyciel j. polskiego
15. Wojciech Szokalski – nauczyciel j. angielskiego i j. niemieckiego
16. Elżbieta Świeboda – nauczyciel techniki, plastyki, bibliotekarz
17. Kamila Wiśniewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
18. Agnieszka Woropaj – pedagog szkolny

Wychowawcy klas – Szkoła Podstawowa
Klasa I – Kamila Wiśniewska
Klasa II – Elżbieta Łukowicz
Klasa III – Violetta Kucharska
Klasa IV – Lucjana Nowak
Klasa V – Gerard Kucharski
Klasa VI – Ewa Gargas

Wychowawcy klas – Gimnazjum

Klasa I a – Ewelina Drop-Konieczna
Klasa I b – Elżbieta Świeboda
Klasa II – Katarzyna Dudzińska-Lach
Klasa III – Paulina Jędruszczak

Opiekunowie świetlicy:
Ewelina Drop-Konieczna
Katarzyna Dudzińska-Lach
Paulina Jędruszczak
Elżbieta Świeboda
Wojciech Szokalski (godz. KN)
Łukasz Banaś (godz. KN)