Jak szybko płynie czas

Kolejny rocznik gimnazjalistów 22 kwietnia 2016 roku bawił się na swojej, będącej tradycją szkoły, zabawie połowinkowej.
Imprezę otworzyły uczennice Zuzanna Kowal i Bożena Lehsa oraz Pani dyrektor Iwona Duszyńska, która życzyła młodzieży udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Następnie uczniowie poszczególnych klas wraz z nauczycielami pozowali do pamiątkowych zdjęć – tych oficjalnych oraz tych nieco mniej formalnych.
Był to niezwykły i niezapomniany wieczór. Wspólnie spędzony czas z pewnością zostanie na długo w pamięci uczestników. Dzięki takim imprezom, jak połowinki czy bal absolwenta, uczniowie z pewnością będą wspominać szkołę bardzo ciepło i z dużym sentymentem. W czasie tej wyjątkowej nocy nikt nie myślał o problemach. Uczniowie skupili się na zabawie i na sobie nawzajem, mając świadomość, że otoczeni są gronem przyjaciół. Połowinki były bardzo istotnym wydarzeniem w życiu drugoklasistów.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, którzy przyczynili się do zorganizowania połowinek.

Jak szybko płynie czas