INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Informuję, że wspólną decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego wprowadziliśmy zmiany w wykazie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W środę 2 stycznia będą lekcje zgodnie z planem, a w zamian 17 czerwca (poniedziałek) będzie dniem wolnym od zajęć.
Czyli – po przerwie świątecznej wracamy do szkoły 2 stycznia 2019 r.