Informacja dla rodziców, uczniów i nauczycieli

W okresie zawieszenia zajęć w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie oraz jej Filii w Darłowie ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zapraszamy Państwa do korzystania z pomocy poradni udzielanej w różnych formach pracy zdalnej.

Z naszymi psychologami, pedagogami i logopedami możecie Państwo kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej – na adresy podane w pliku „Konta e-mail pracowników PPPP”. Tą drogą można kontynuować już prowadzone wcześniej sprawy, jak i zgłaszać się po raz pierwszy, by uzyskać informacje i porady oraz wsparcie specjalistów.

Ponadto każdego dnia w poradni zorganizowany jest dyżur telefoniczny (w Sławnie tel.: 504 417 121, w Darłowie tel.: 518 463 698), podczas którego można uzyskać wsparcie w ramach interwencji kryzysowej, a także innego rodzaju porady i informacje oraz omówić wyniki przeprowadzonej diagnozy i uzyskać pomoc w złożeniu wniosku o wydanie opinii lub orzeczenia.

Harmonogram dyżurów telefonicznych w okresie zawieszenia zajęć w PPPP w Sławnie:

data

godziny dyżuru

imię i nazwisko nauczyciela

17.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Dorota Frąszczak

18.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Joanna Frejtak

19.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Izabela Bukowska

20.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Izabella Rychert-Bąk

23.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Mariola Kowalczyk

24.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Anna Wojtun

25.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Paulina Chmielarz

Harmonogram dyżurów telefonicznych w okresie zawieszenia zajęć w Filii PPPP w Darłowie:

data

godziny dyżuru

imię i nazwisko nauczyciela

17.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Katarzyna Machyna

18.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Karolina Kaczyńska

19.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Beata Gugała

20.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Ilona Witkowska

23.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Karolina Kaczyńska

24.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Beata Gugała

25.03.2020 r.

10.00 – 14.00

Ilona Witkowska

Ponadto na stronie internetowej PPPP w Sławnie: www.poradnia-slawno.pl oraz na facebooku: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie Filia w Darłowie zamieszczać będziemy materiały do wykorzystania w trakcie pracy z dziećmi w domu, w szczególności materiały ułatwiające informowanie dzieci o bieżącej sytuacji bez wzbudzania u nich nadmiernego niepokoju i lęku.

Drodzy Państwo, choć obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich ograniczenia do minimum osobistych spotkań z innymi osobami, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, to nikt z nas nie musi borykać się z tym obciążeniem samotnie – korzystając ze współczesnych możliwości technicznego wsparcia możemy pozostać w kontakcie i razem łatwiej przetrwać ten czas próby dla naszej odpowiedzialności i wzajemnej solidarności.