Informacja dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku 26 października będą obowiązywały nowe zasady funkcjonowania placówek oświatowych, na podstawie, których zawieszone są zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII na okres dwóch tygodni. Zajęcia prowadzone będą online na platformie Microsoft Teams wg planu (przypominamy, że od poniedziałku 26.10.2020r. obowiązuje nowy plan).
Nauka uczniów klas I-III pozostaje bez zmian (lekcje odbywają się na terenie szkoły).

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o współpracę i wyrozumiałość.

                                                                                              Agnieszka Łukaszewicz

 zastępca dyrektora szkoły