Informacja

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Informujemy, że od 18.01.2021 (poniedziałek) uczniowie kl. 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w szkole, natomiast pozostali uczniowie kontynuują naukę w trybie zdalnym.
Zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez MEiN, MZ, GIS, w celu ograniczenia  do minimum  kontaktowania się uczniów, wprowadzamy następujące zmiany w dotychczas obowiązujących zasadach pracy w reżimie sanitarnym:
– uczniowie klasy 3 będą mieli zajęcia w sali nr 10 (obok sekretariatu),
– uczniowie klasy 1 korzystają z pierwszej szatni,
– uczniowie klas 2 i 3 korzystają z drugiej szatni (obok toalety dla dziewcząt).
Zmianie ulegną również godziny przerw w ramach zajęć prowadzonych z wychowawcą.
Utrzymujemy w mocy zakaz wstępu na teren szkoły dla osób postronnych.

Wytyczne MEiN, ZM, GIS