Informacja

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zajęcia w dniach 25.03-10.04.2020r. będą odbywały się w formie zdalnego nauczania

za pomocą platformy Librus Synergia oraz  form i metod wskazanych przez nauczycieli z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem.