Informacja

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej we Wrześnicy.

Liczba wakatów:1
Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
Informuję, że do zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki wybrana została Pani Małgorzata Lęgowska.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko sprzątaczki wybrano do zatrudnienia Panią Małgorzatę Lęgowską, która spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze oraz pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

Wrześnica, 26.01.2018 r. Dyrektor Szkoły – mgr Iwona Duszyńska