I MIEJSCE DLA TYTUSA BORYCKIEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Sławnie oraz Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie zaprosili gimnazjalistów z Gminy Sławno do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. „Dopalacze? Bądź tu mądry i pisz wiersze!”. Konkurs miał na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież, a także promocję zdrowego życia bez nałogów oraz kształtowanie postaw asertywnych w odniesieniu do używek.
W konkursie tym wzięło udział sześcioro uczniów naszej szkoły oraz gimnazjaliści ze Sławska. Komisja konkursowa przyznała I miejsce Tytusowi Boryckiemu z klasy II b za opowiadanie pt. „Byłem bezdomny”.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy oraz wszystkim uczestnikom, którzy napisali pomysłowe wiersze i poruszające opowiadania.