GRATULUJEMY UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY – FINALISTOM KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH

W tym roku szkolnym jesteśmy szczególnie dumni z osiągnięć trojga naszych uczniów klasy VIII, którzy zostali finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Są to:
Jakub Baran – finalista konkursów: matematycznego i geograficznego
Barbara Jastrzębska – finalistka konkursu polonistycznego
Adam Krajewski – finalista konkursu matematycznego
Serdecznie gratulujemy sukcesów uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Cieszymy się, że ich pasja i pracowitość zostały nagrodzone na zakończenie edukacji w szkole podstawowej.