Góra Grosza 2014

Zapraszamy do włączenia się do Ogólnopolskiej Akcji GÓRA GROSZA. Jej celem jest zgromadzenie pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych.
Pamiętajmy, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Góra Grosza 2014