Góra Grosza

Góra GroszaW listopadzie  zachęcaliśmy  uczniów naszej szkoły, aby, oprócz książek i zeszytów w plecakach przynieśli również drobne monety groszowe. Pieniądze uzbierane w pokaźną „Górę Grosza” mogą przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych…

 

Dnia 05.12.2008 roku zakończyła się tegoroczna akcja „Góra Grosza”. Celem tej akcji, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Dnia 11.12.2008 roku Samorząd Uczniowski skrupulatnie zliczył  zebrane pieniądze z organizowanej jak co roku w naszej szkole akcji „Góra Grosza”.

Najwięcej pieniędzy  zebrała klasa I „b” , kwota którą  uzbierali  to 110 zł.  64 gr. II miejsce zajęła klasa I „a” z kwotą 99zł. 11gr. ; III miejsce należało do klasy  III „a” z sumą 49zł. 94gr… Łącznie nasza szkoła zebrała 362 zł. 37 gr. oraz 25 euro.