Gminny Turniej Mini Koszykówki Chłopców

Wyniki Gminnego Turnieju Mini Koszykówki Chłopców, który odbył się w czwartek-28.11.2013r..
I miejsce – SP Warszkowo
II miejsce – SP Wrześnica
III miejsce – SP Bobrowice

GRATULUJEMY!