Gminny Konkurs Pieśni Żołnierskiej we Wrześnicy

W tym roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wrześnicy, postanowili uczcić Święto Odzyskania Niepodległości w inny niż do tej pory sposób – tradycyjną akademię połączyli z konkursem muzycznym.
Początek uroczystości, to wspólne odśpiewanie „Roty” i przypomnienie rozbiorów Polski przedstawionych w formie wymownej scenki teatralnej, w której uczniowie wcielili się w role: carycy Katarzyny, Wilhelma II i Franciszka I,. Natomiast druga część uroczystości, to Gminny Konkurs Pieśni Żołnierskiej, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sławno.
Głównym celem konkursu było pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach historycznych, które zmieniły losy naszej ojczyzny. Młodzież zaprezentowała znane pieśni i piosenki o tematyce żołnierskiej i patriotycznej, wśród których były zarówno te podniosłe i patetyczne, jak i te skoczne i pełne werwy. Dominowały utwory dobrze znane, śpiewane w okresie I wojny światowej, kojarzone z odzyskaniem niepodległości. Wykonanie każdej piosenki zostało poprzedzone jej krótkim rysem historycznym czytanym przez prowadzących konkurs oraz prezentacją multimedialną. Jury, pod przewodnictwem Pana Bogumiła Płacheckiego – nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej w Sławnie – oceniało, min. interpretację utworów, warunki głosowe i ogólne wrażenie artystyczne.
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajął zespół muzyczny z Warszkowa
II miejsce zajęły uczennice ze Sławska
III miejsce uczennice z Wrześnicy.
Natomiast w kategorii gimnazjów wygrało Sławsko, a Wrześnica otrzymała wyróżnienie.
Gminny Konkurs Pieśni Żołnierskiej we Wrześnicy